Silikatmineral er den mest utbreidde gruppa mineral i jordskorpa. Silisiumdioksid, silika (SiO2), utgjer vektmessig omkring 60 % av skorpa, anten i fri form (vesentleg som kvarts) eller i bunden form som silikat. Dei aller fleste magmatiske og metamorfe bergartar og mange sedimentære bergartar (med unntak av karbonatbergartane) består for ein vesentleg del av silikat og kvarts.

Silikatmineral

Koparsilikatmineralet krysokoll
KategoriMineral

Nesosilikat eller ortosilikat endre

 
Nesosilikat ved Museum of Geology i South Dakota.

Nesosilikat (frå gresk νησος nēsos, øy), eller ortosilikat, har isolerte [SiO4]4− tetraeder som er knytt saman berre av kation i mellomromma. Kvote O/Si er ≥4

 
Kyanittkrystallar (ukjend skala)

Sorosilikat endre

 
Sorosilikatutstilling i Museum of Geology i Sør-Dakota.

Kvote O/Si er 3,5

Syklosilikat endre

 
Syklosilikat ved Museum of Geology i South Dakota

Kvote O/Si er 3

Inosilikat endre

Enkelkjeda endre

Dobbelkjelda endre

Fylosilikat endre

 
Kaolin

Kvote O/(Si+Al) er 2,5 (når Al er sentralatom)

Tektosilikat endre

 
Kvarts

Kvote O/(Si+Al) er 2 (når Al er sentralatom)

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Silikat