Fylkesveg 50

veg i Buskerud og Sogn og Fjordane
Fylkesveg 50
50
Mot Storestølen i Hol Foto: Jun Kwang Han
Mot Storestølen i Hol
Foto: Jun Kwang Han
Strekning
AurlandHol
Fylkesveg 50
Informasjon
Lengd 94,0 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 50
Restriksjonar
Kolonnekjøring Heile veien
(om vinteren)
Sjå òg Fylkesveg 50 (fleirtyding)

Fylkesveg 50 (Fv50) går mellom Fossheim i Aurland og Hol. Veglengda er 94 km, av dette 42,4 km i Sogn og Fjordane og 51,6 km i Buskerud.

Mot Botnatunnelen austfrå.
Foto: Jun Kwang Han
Lysregulering i Låvisberget på grunn av smal veg.
Austre innkøyringa til Geiteryggtunnelen.
Foto: Jun Kwang Han

Traséen går i Aurland langs Vassbygdevatnet, opp Låvisberget, gjennom tunnellar til Heimrebø i Aurlandsdalen som den følgjer til fylkesgrensa ved Geiterygghytta og følgjer så Sudndalen i Hol.

Historikk

endre

Vegen hadde tidlegare riksvegnummer 288. Vegen vart opna til Flåm i 1987 og vidare til GudvangenGudvangatunnelen opna i 1991. Mellom 1991 og 2000 var riksveg 50 det første og einaste ferjefrie vegsambandet mellom Austlandet og Bergen. I november 2000 opna Lærdalstunnelen til Aurland, og riksveg 50 fekk endepunkt på Fossheim i Aurland.

Før 1962 var riksveg 50 namnet på vegen som i dag er europaveg 6 i Noreg, bortsett frå strekninga mellom Oslo og Svinesund i Østfold (då riksveg 1).

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreforma trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt

endre
Aurland
Hol

Bakgrunnsstoff

endre