Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben

Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben, BWV 102, er ein kyrkjeleg kantate komponert av Johann Sebastian Bach.

Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben
BWV 102
Kantate av Johann Sebastian Bach
SjangerKoral
PeriodeBarokken
Komponert1726
Urframføring25. august 1726
Publiseringsdato1876
Typisk lengd21:44
Satsar/akter8
Toneartg-moll

Han vart komponert i Leipzig i 1726 for den tiande sundagen etter treeiningssundag, som dette året var 25. august. Verket vart framført ein gong til i Leipzig av Bach, kring 1737.

Teksten er henta frå Jeremias 5: 3 (første sats); Paulus’ brev til romarane 2: 4-5 (fjerde sats); Johann Heermann (sjuande sats), og resten av ein ukjend forfattarar. C.S. Terry har foreslått at dette er Christian Weiss den eldre, Neumann at det er Christiane Mariene von Ziegler og Walther Blankenburg at det er Christoph Helm

Koraltemaet er basert på salmen «Vater unser im Himmelreich»

Instrumentering og struktur endre

Stykket er instrumentert for to oboar, to fiolinar, bratsj og basso continuo, samt fire songsolistar (sopran, alt, tenor, bass) og firedelt kor.

Det består av åtte satsar:

  1. «Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben!», Koral
  2. «Du schagest sir, aber sie fuhlen's nicht», Arioso for alt
  3. «Wo is das Ebenbild, das Gott uns eingepraget», Resitativ for bass
  4. «Weh! der Seele, die den Schaden nicht mehr kennt», Arie for alt
  5. «Verachtest du den Reichtun seiner Gnade», Arie for bass
  6. «Erschrecke doch, du allzu sich're Seele», Arie for tenor
  7. «Beim Warten ist Gefahr», Resitativ for alt
  8. «Heut lebst du, heut bekehre dich», Koral

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre