Ingebjørg

kvinnenamn

Ingebjørg og Ingeborg er nordiske kvinnenamn av norrønt opphav. Dei har namnedag den 14. september.

Namna er sett saman av gudenamnet inge (Yngve-Frøy) og bjorg, 'vern'.

I tillegg til i dei nordiske landa, er Ingeborg også brukt i Tyskland. Ingibjörg er eit utbreidd namn på Island.

I Noreg var namna kjende som Ingbor og Ingebor på 1700-talet. Ingeborg var mykje brukt i Noreg fram mot rundt 1900, då bruken tok til å gå ned. Namnet blei noko meir populært frå midten av 1990-talet.

Namneberarar

endre

I stadnamn

endre

Kjelder

endre