International Baccalaureate

International Baccalaureate (IB) er ei gruppe av tre undervisningsprogram og dei eksamenar som høyrer til, og er etablert av International Baccalaureate Organization (IBO).

Dei tre undervisningsprogramma er:

Desse undervisingsprogramma er bygd på undervisingssystem frå rundt omkring i verda, utan å vere basert på nokon av dei spesifikt. Sidan grunnlegginga i 1968 har IBO-standarden gjort IB-programmet anerkjend over heile verda. Det er ei rekkje vidaregåande skular i Noreg som har byrja å bruke IB-diploma-programmet, i tillegg til to ungdomsskular.

Liste over skular i Noreg som nyttar IB-programEndra

Vidaregåande skularEndra

UngdomsskularEndra

BakgrunnsstoffEndra