Regjeringa Sverdrup

(Omdirigert frå Johan Sverdrups regjering)

Regjeringa Johan Sverdrup blei utnemnd 26. juni 1884, og var Noreg si første regjering tufta på prinsippet om parlamentarisme. Regjeringa gjekk av 13. juli 1889.

Sverdrups regjering. Joh. Sverdrup, Richter, Jak. Sverdrup, Sørenssen, Blix, Stang, Daae, Arctander, Kildal og Haugland. Fotografi av Szacinski.

Ifølgje «Unionsgrunnloven» skulle tre medlemar av regjeringa opphalde seg i Stockholm. Dei to medlemane vart skifta ut årleg.

«Hos Kongen forbliver stedse, under hans Ophold i Sverige, den ene Statsminister og tvende af Statsraadets Medlemmer, hvilke sidste aarligen omskifte.»

Dette tydde at regjeringane i perioden 1814-1905 hadde stor gjennomtrekk i posisjonane.

Statsministrar Endra

Statsrådar Endra

Kjelder Endra