For det islandske og færøyske mannsnamnet Kári, sjå Kåre.

Kari er eit personnamn som kan brukast av kvinner og menn. I Noreg og fleire andre stader i Norden er namnet mest brukt som eit kvinnenamn, som ei form av namnet Katarina. I Finland er namnet eit mannsnamn, avleia av det greske namnet Makarios. Det finske og det norske Kari har ulik uttale, det norske med lang /a:/, og det finske med kort /a/ og kort /r/, slik at namna er homografe snarare enn homonyme.

Kari Traa, norsk skigåar.
Kari Arkivuo, finsk fotballspelar.

Namnet har vore mykje brukt på heile 1900-talet, med ein stor topp rundt 1940 då bortimot 3 % av alle jenter blei døypte Kari. Det er blitt eit namn for å snakka om den typiske norske kvinna, som i uttrykket «Ola og Kari Nordmann».

I fylgje Statistisk sentralbyrå vardet ved byrjinga av 2005 61 menn i Noreg som hadde Kari som fyrste førenamn. Samstundes var det 29 357 kvinner som hadde Kari som fyrste førenamn.

Kjende namneberarar Endra

Som kvinnenamn Endra

Som mannsnamn Endra

Anna Endra

Bakgrunnsstoff Endra