Lars Martinius Bentsen (21. februar 183817. mars 1919) var ein skulemann, gardbrukar og Venstre-politikar.

Lars M. Bentsen

Fødd21. februar 1838
Birkenes
Død17. mars 1919 (81 år)
Statsborgar avNoreg
PartiVenstre
Yrkepolitikar, bonde, rektor
Alle verv

Bentsen var frå garden Birkeland i Birkenes, der far hans var gardbrukar. Sjølv gjekk han Holt seminar, der han fekk eksamen i 1860. Det komande året var han huslærar i Hurum, frå 1861 lærar i Aker. 1863-66 var han lærar ved latin- og realskulen i Fredrikstad, år 1864 tok han elles eksamen som reserveoffiser. I 1867 var han lærar i Fjære. Same året var han på studietur i Danmark, der han vart oppglødd av grundtvigianske tankar om liv og læring. I Danmark vart han elles kjend med Hans Konrad Foosnæs. Saman starta dei to ein folkehøgskule i Stjørdal, og frå 1868 til 1876 var Bentsen styrar og lærar ved folkehøgskulen på Husby og Re i Stjørdal, saman med Hans Foosnæs.

Bentsen kjøpte i 1869 garden Kvithammar i Stjørdal, dreiv denne til han selde garden i 1899. Perioden 1887-93 var han eigar og drivar av Fosbæk mølle i Vestre Moland. Åra 1898 til 1902 var han styrar ved Kristiania offentlege blindeskule. Flytta deretter til garden Sulerud i Eidsberg, som han dreiv til han i 1912 skøytte garden over til sonen.

Bentsen var medlem av heradsstyret i Stjørdal frå 1872 til 1884?, og sidan i Vestre Moland. I 1870 skipa han folkevenforeining i Stjørdal, ei foreining som same året knytte seg til Søren Jaabæk si bondevensrørsle. Foreininga var i drift i fire år.

Bentsen var innvald på Stortinget frå Nordre Trondhjems amt 1877-88, heile tida var han medlem av kyrkjekomiteen, elles medlem av Lagtinget frå 1883. Også 1895-1900 var han stortingsmann, siste valbolken som 1. vararepresentant for Peter Holst. Han var sekretær i Lagtinget, noko han elles hadde vore allereie 1886-88. Bentsen var frå 1888 medlem i Venstre sitt landsstyre. I februar 1899 leverte Bentsen framlegg i Stortinget med krav om to stilar til lærarprøva ved seminara/lærarskulane, ei prøve i kvar målform. Framlegget kom ikkje til handsaming i Stortinget, eit utvatna vedtak i 1901 opna for at ein stil kunne leverast på landsmålet, bokmål måtte alle lære.

1884 var Bentsen medlem av den kongelege kommisjonen om malt- og brennevinstilverkinga og av kommisjonen om skulelova.

Han døydde 1919 i Eidsberg.

Kjelder Endra

Bakgrunnsstoff Endra