Lunningprisen var ein nordisk formgjevingspris, oppkalla etter den danskfødde forretningsmannen Frederik Lunning, eigaren av Georg Jensen Inc., New York.

Prisen vart oppretta ved Fredrik Lunnings 70-årsdag i 1952 av Kaj Dessau. Han vart utdelt årleg fram til 1970.

Kvart år valde ei gruppe sakkunnige frå Danmark, Finland, Noreg og Sverige ut to talentfulle og framståande formgjevarar eller kunsthandverkarar frå dei same landa.

På midten av nittenhundretalet har Scandinavian Design vorte honnørord og eit velkjent omgrep i marknadsføringa av nye produkt. Lunningprisen og prisvinnarane vart ein del av profilen utanlands for moderne skandinavisk formgjeving.

Vinnarar

endre
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Kjelder

endre
  • Prosjekt Runeberg
  • Eileene Harrison Beer - Scandinavian Design, objects of a life style ISBN 0-374-25424-9
  • Fredrik Wildhagen: Norge i Form
  • Mel Byars: The Design Encyclopedia. MOMA, New York,2004.
  • The Lunning Prize. Catalog #489, Nationalmuseum, Stockholm.1986.
  • Svend Erik Möller: 34 Scandinavian Designers. Copenhagen 1967.
  • K.Hiesinger & G. Marcus, (ed.): Design since 1945, Philadelphia Museum of Art. Philadelphia, 1983.