Mellomaldermusikk

Klassisk musikk
Mellomaldermusikk (476 – 1400)
Renessansen (1400 – 1600)
Barokken (1600 – 1760)
Rokokko (1720 – 1770)
Wienerklassisismen (1730 – 1820)
Romantikken (1815 – 1910)

Musikk i mellomalderen er musikk frå perioden mellom om lag år 500 og 1400. Musikken er i stor grad anonym og er i størstedelen av perioden dominert av kyrkjeleg musikk, særskild gregoriansk song. Først ved 1300-talet vart det vanleg at komponistnamnet følgjer musikken. På omtrent same tid vart fleirstemd musikk populært og då spelar omgrepet Ars nova ei markant rolle.

Kunstmusikk/kyrkjemusikkEndra

Kunstmusikk frå mellomalderen er stort sett einstydande med kyrkjemusikk, fordi det var denne musikken som vart sett på som viktig nok til å noterast ned, etter som det var både tungvint og dyrt å notere på pergament på denne tida. Det fanst derimot òg ein rik kultur av verdsleg musikk.

Framvekst av musikk-notasjonEndra

Eit viktig trekk ved det vi tenker på som klassisk musikk, er at han er notert ned på notar. Vårt moderne notasjonssystem har sine røter i kyrkjemusikken i mellomalderen. Det vart etterkvart viktig å notere ned standardrepertoara i kyrkjemusikken, den gregorianske songen, og neumene, forløparen til moderne notasjon, vart utvikla.

Modal-epoken eller Notre Dame-epokenEndra

I perioden 1170-1250 var Notre Dame-kyrkja i Paris eit viktig senter for komponert fleirstemmig musikk. Viktige komponistar var Leonin og Perotin. De nytta neumer, og eit rytmisk system som vert kalla modalnotasjon.

Ars antiquaEndra

Perioden frå 1250-1300 vert kalla Ars antiqua. I denne perioden veks fleire sjangrar fram, som motett, den polyfone cantilenaen, og teknikken hoquetus. Det viktigaste var kanskje at den moderne måten å notere rytme på gradvis vart utvikla.

Ars novaEndra

1300-talet vart skildra alt i samtida som Ars nova (Den nye kunsten). Italia opplever ein velstandsperiode, og utviklar eit rikt kulturliv. I Italia vert epoken skildra som Trecento. Den klassiske musikken byrjar til ein viss grad å lausrive seg frå kyrkja.

Italienske komponistar:

Franske komponistar:

Musikkformer:

  • Isorytmisk motett
  • Macheaut's Messe de Nostre Dame, den første komplette gjennomkomponerte messa.

Tidslinje over komponistar i mellomalderenEndra

KjelderEndra