Plantekost er mat basert på plantar og sopp. Visse plantar utgjer basismat i dei fleste kosthald, til dømes ris, potet eller korn i form av brød. Plantekost gjev også viktige fiber og vitamin. Mindre plantedelar kan gje ulike smak til maten som krydder og andre tilsetjingsstoff.

Måltid av ulike typar plantekost: Pasta, tomatsaus, grøne blad og oliven.

For menneske kjem plantekost gjerne frå desse hovudgruppene:

Dyr kan fordøya andre plantar enn menneske, til dømes gras og greiner.

Dyr som lever hovudsakleg på plantekost blir kalla planteetarar, medan menneske som vel plantekost til forskjell frå mat frå dyr blir kalla vegetarar.