Denne artikkelen handlar om programvara. For måleininga, sjå quart.

Qt eit portabelt grafisk programvarebibliotek for utvikling av program med grafisk brukargrensesnitt. Qt vert mellom anna nytta i skrivebordsmiljøet KDE og nettlesaren Opera. Bilindustrien nyttar i stor grad Qt. Det er utvikla av det opphavleg norske føretaket Qt Software.

Qt
Qt Designer 4 4 3.png
Lage brukargrensesnitt med Qt Designer
UtviklarQt Software
Nyaste versjon5.5.15
Utgjeve26. mai 2020
OperativsystemMultiplattform
ProgrammeringsspråkC++
LisensBåde komersiell og gratis open kjeldekode [1]
Nettstadwww.qt.io

Kjernen i Qt er skriven i C++, men det finst bindingar til fleire programmeringsspråk, som Phyton. Qt køyrer på alle store operativsystem og har utvida internasjonal støtte. Det inkluderer òg bibliotek for oppkopling til SQL-databaser, multimedia, XML og eit kryss-plattform API for filhandsaming. Set finst òg ein versjon kalla Qt Quick, med eit deklarativt skriptspråkkalla QML, med støtte for JavaScript.

OperativsystemEndra

Qt er multiplattform og fungeret for

Qt er òg tilgjengeleg for innbaka system:

UtviklingsverktøyEndra

Qt har òg eit integrert utviklingsmiljø, kalla Qt Creator, som gjer det lettare å koma i gang. Men ein treng ikkje å nytta Qt Creator for å bryka klassebiblioteket til Qt; ein kan i staden nytta andre utviklingssystem, som til dømes KDevelop eller Visual Studio.

BibliografiEndra

  • Blanchette, J. og Summerfield, M., C++ GUI Programming with Qt 4, Prentice Hall PTR, 2006.
  • Ezust, A., Ezust, P., An Introduction to Design Patterns in C++ with Qt 4, Prentice Hall PTR, 2006.
  • Heni, M., Open Source Game Programming: Qt Games for KDE, PDA's, and Windows, Charles River Media, 2005.
  • Summerfield , M., Rapid GUI Programming with Python and QT: The Definitive Guide to PyQt Programming, Prentice Hall, 2007.
  • Thelin , J., Foundations of Qt Development , Apress, 2007.