Regjeringa Sverdrup

Regjeringa Johan Sverdrup blei utnemnd 26. juni 1884, og var Noreg si første regjering tufta på prinsippet om parlamentarisme. Regjeringa gjekk av 13. juli 1889.

Sverdrups regjering. Joh. Sverdrup, Richter, Jak. Sverdrup, Sørenssen, Blix, Stang, Daae, Arctander, Kildal og Haugland. Fotografi av Szacinski.

Ifølgje «Unionsgrunnloven» skulle tre medlemar av regjeringa opphalde seg i Stockholm. Dei to medlemane vart skifta ut årleg.

«Hos Kongen forbliver stedse, under hans Ophold i Sverige, den ene Statsminister og tvende af Statsraadets Medlemmer, hvilke sidste aarligen omskifte.»

Dette tydde at regjeringane i perioden 1814-1905 hadde stor gjennomtrekk i posisjonane.

StatsministrarEndra

StatsrådarEndra

 • Elias Blix
  • Sjef for Kyrkjedepartementet, 1884- august 1885 og august 1886 - 24. februar 1888.
  • Medlem av statsrådsavdelinga i Stockholm, august 1885-august 1886
 • Sofus Arctander
  • Sjef for Indredepartementet, 1884 - august 1885 og august 1886 - 17. februar 1888.
  • Medlem av statsrådsavdelinga i Stockholm, august 1885-august 1886
 • Hans Rasmus Astrup
  • Sjef for Arbeidsdepartementet, 1. september 1885 - sept 1887
  • Medlem av statsrådsavdelinga i Stockholm, september 1887 - 17. februar 1888

KjelderEndra