Ei sag er ein reiskap for å skjere i tre eller andre material. Ho består av eit blad med ein kant med tenner, og drivkrafta er anten manuell eller med damp, vatn, elektrisitet eller drivstoff.

Tømmermannssag.
Baufil.
Motorsag.
Denne artikkelen handlar om verktøyet. Eit sagbruk vert òg ofte berre kalla ei sag.

Ei sag har som regel eitt handtak, men kan òg ha eitt i kvar ende.

Nokre sager kan òg spelast på, og gjennom det frambringe musikk.

Ulike sagtyparEndra

HandsagerEndra

Faste sagerEndra

  • Oppgangssag – for å skjera tømmer
  • Sirkelsag – med eit sirkelforma blad
  • Rammesag – sag med fleire sagblad montert i ei ramme
  • Bygningssag – transportabel sirkelsag
  • Bandsag – med eit endelaust motordrive band
  • Kappsag – sag (vanlegvis sirkelsag) som vert nytta for å kappa tømmer, ved, o.l.

BakgrunnsstoffEndra

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Sag

Sjå ògEndra