Ei sag er ein reiskap for å skjere i tre eller andre material. Ho består av eit blad med ein kant med tenner, og drivkrafta er anten manuell eller med damp, vatn, elektrisitet eller drivstoff.

Tømmermannssag.
Baufil.
Motorsag.
Denne artikkelen handlar om verktøyet. Eit sagbruk vert òg ofte berre kalla ei sag.

Ei sag har som regel eitt handtak, men kan òg ha eitt i kvar ende.

Nokre sager kan òg spelast på, og gjennom det frambringe musikk.

Ulike sagtypar

endre

Handsager

endre

Faste sager

endre
  • Oppgangssag – for å skjera tømmer
  • Sirkelsag – med eit sirkelforma blad
  • Rammesag – sag med fleire sagblad montert i ei ramme
  • Bygningssag – transportabel sirkelsag
  • Bandsag – med eit endelaust motordrive band
  • Kappsag – sag (vanlegvis sirkelsag) som vert nytta for å kappa tømmer, ved, o.l.

Bakgrunnsstoff

endre
  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Sag

Sjå òg

endre