Stortingets utanriks- og forsvarskomité

Stortingets utanriks- og forsvarskomité er ein fagkomité i Stortinget, skipa i oktober 2009 som ei samanslåing av Utanrikskomiteen og Forsvarskomiteen. Komiteen sitt arbeidsområde er saker om utanrikspolitikk, militært forsvar, utviklingshjelp, saker som gjeld norske interesser på Svalbard eller i andre polarområde og saker som gjeld avtalar mellom den norske staten og andre statar eller internasjonale organisasjonar.

Medlemmer 2009–2013

endre

Bakgrunnsstoff

endre