Wikipedia:Wikiprosjekt Norske politiske parti

Wikiprosjektet Norske politiske parti tek mål av seg å samle informasjon om, og dokumentere alle norske politiske parti, små som store. Det er ønskeleg at eit oppslagsverk av det formatet Nynorsk Wikipedia er i ferd med å utvikle har god og samstundes enkel informasjon om partia sin politikk og historie.

På desse prosjektsidene ligg det ferdig utarbeidde malar for korleis artiklar om politiske parti kan sjå ut. På diskusjonssida finn de òg ei provisorisk liste over noverande og tidlegare parti i Noreg (det finnes truleg fleire enn dei som står der).

For å lese meir om prosjektet må du vitje diskusjonssida. Det er fritt for alle å skrive eller redigere i Wikipedia.

TittelEndra

Wikiprosjekt om norske politiske parti

Overordna prosjektEndra

  • Dette prosjektet er underordna prosjektet Samfunn.
  • Wikiprosjektet Samfunn er ikkje levande.
  • For ei liste over Wikiprosjekt kan du vitje denne sida.

Underordna prosjektEndra

  • Dette prosjektet er ikkje overordna andre prosjekt.
  • For ei liste over Wikiprosjekt kan du vitje denne sida.

Liknande prosjektEndra

DeltakararEndra

StrukturEndra

KlassifiseringEndra

Det finst inga klassifisering av dette prosjektet.

MålsetjingEndra

HovudmålEndra

  • Nynorsk Wikipedia skal bli ei særs god og naturleg kjelde for nøytral (so langt det er mogeleg) informasjon om norske politiske parti.

UndermålEndra

Kva må til for å nå hovudmålet

  • Ein (ganske fri) standard for alle partiartiklar i nn.wikipedia.org
  • Ein artikkel om absolutt alle politiske parti i Noreg, inklusive småparti (t.d. Tjen Folket eller Fridemokratene)
  • Arbeide for sakleg og nøytral (so langt det går) informasjon om kvart parti og deira tilhøyre.

InfoboksarEndra

Nye infoboksarEndra

Gamle InfoboksarEndra

MalarEndra