Ytre Nordmøre prosti

Ytre Nordmøre prosti er eit tenestedistrikt i Møre bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Kristiansund kor Kirkelandet kyrkje er prostikyrkje.

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn.

Prestetenesta lokalt vart tidlegare organisert i prestegjeld. Ordninga vart fasa ut frå 2004. Før utfasinga hadde prostiet desse prestegjelda:

Prestegjeld og sokn i Ytre Nordmøre prosti endre

  • Frei prestegjeld med

Sjå òg: endre

Bakgrunnsstoff endre