Abelprisen vert delt ut ein gong i året til internasjonale forskarar som har utmerkt seg innanfor fagfeltet matematikk. Prisen vart oppretta av Kunnskaps- og forskingsdepartementet i 2002 og vert delt ut av Det Norske Videnskapsakademi. Utdelinga skjer i ein seremoni på Universitetet i Oslo. Prisvinnarane vert kåra av Abelkomiteen, som er samansett av internasjonalt anerkjende matematikarar. Abelprisen er kalla opp etter den norske matematikaren Niels Henrik Abel.

I statuttane til Abelprisen står det at prisen «skal bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk».

Tidlegare vinnarar endre

Sjå òg endre

Kjelder endre

  1. «Abelprisvinneren 2014 / Yakov G. Sinai». Abelprisen. Henta 8. november 2016. 
  2. «Abelprisvinnerne 2015 / John F. Nash, Jr. og Louis Nirenberg». Abelprisen. Henta 8. november 2016. 
  3. «Abelprisvinneren 2016 / Sir Andrew J. Wiles». Abelprisen. Henta 8. november 2016. 
  • caplex.no