Opna hovudmenyen
AUF, Arbeidarane si ungdomsfylking sin logo

Arbeidarane si ungdomsfylking (AUF) er ungdomspartiet til Arbeidarpartiet. Med over 7000 medlemer er det det største ungdomspartiet i Noreg.

Fleire toppar i Arbeidarpartiet har vore leiarar i AUF, mellom anna Trond Giske, Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland. Leiaren i dag heiter Mani Hussaini.

AUFs hovudsakerEndra

AUF har gjort seg politisk gjeldande på mange område. Ei av fanesakene er deira støtte til et fritt Palestina. Alt på landsmøtet i 1971 vedtok AUFs landsmøte ein resolusjon der det vert slått fast at «AUF vil støtte de krefter som kjemper for nasjonal og sosial frigjøring av det palestinske folk. Forutsetningen for varig fred må være at Israel opphører å eksistere som en jødisk stat, og at det opprettes en progressiv palestinsk stat.» AUF kjempar og mot kommersielle privatskular. Ei anna viktig sak er likestilling.

EU-sakaEndra

Under debatten om medlemskap i EU i 1994 skilde partiet seg frå dei andre ungdomspartia då dei sette seg mot moderpartiet i saka, og sa nei til EU, medan Arbeidarpartiet sa ja.

AUF-skandalenEndra

Våren 1998 vart to framståande medlemmar av AUF, blant dei ein Stortingsrepresentant for AP, dømd til fengelsstraffer for omfattande juksing med medlemslister, for å motta urettmessig stor offentleg støtte. Dei to hevda at triksinga var ein etablert praksis som hadde pågått gjennom fleire tiår, også bland andre ungdomsparti og organisasjonar.

Andre ting er den store juksinga med medlemmar som dei kalla "intromedlemmar". Desse var eigentleg ikkje medlemmar, men blei verva til eit teoretisk medlemskap, og var ikkje medlemmar i praksis.

BakgrunnsstoffEndra