Bisam
Bisam

Foto: Dave Menke

Ondatra zibethicus FWS.jpg
Vitskapleg namn
Ondatra zibethicus
Utbreiing
Status i verda: LC Livskraftig
Svartelista i Noreg: Svartelista i Noreg Ukjend risiko for lokalt biologisk mangfald

Utbreiingskart
Utbreiingsområdet til bisam

Systematikk
Rike: Dyr
Rekke: Ryggstrengdyr
Virveldyr
Klasse: Pattedyr
Orden: Gnagarar
Familie: Hamsterfamilien
Slekt: Ondatra
O. zibethicus

Bisam (Ondatra zibethicus) er eit pattedyr i hamsterfamilien. Bisamen høyrer opphavleg heime i Nord-Amerika.[1] Eksemplar vart sett ut i Finland og Russland for å auka talet på pelsviltartar, og arten har derfrå òg spreidd seg til Noreg.[2] Han er ført opp på Norsk svarteliste 2007 som ein framand art som utgjer ein ukjend risiko mot det stadeigne biologiske mangfaldet. Han er òg sett ut i mellom anna Tsjekkia og Argentina og er no vanleg i store delar av Eurasia. Levemåten kan minna om beveren. Han lever i nærleiken av vatn, der han bur anten i holer eller i hus han byggjer av plantematerial, der inngangen ligg under vassoverflata.[1] Pelsen deira er ettertrakta, og det blir difor drive mykje jakt på bisamen.

KjelderEndra

Fotnotar
  1. 1,0 1,1 IUCN Red List of Threatened Species på engelsk
  2. Norsk svarteliste 2007 s. 42