Flekkefjordbanen er ei norsk jarnbanestrekning som går frå Flekkefjord til Sira. Banestrekninga er 17 km lang med 13 tunnelar. I 1897 byrja arbeidet med Flekkefjordbanen. 1. oktober 1904 gjekk det første ordinære toget frå Flekkefjord stasjon til Egersund stasjon. Jærbanen vart slik forlengd frå Egersund til Flekkefjord. Frå 1944 vart Flekkefjordbanen eit sidespor til Sørlandsbanen.

Flekkefjordbanen ved Lundevatnet.
Foto: Anders Beer Wilse (1908)

I 1990 slutta dagleg drift av banen. Etter 1990 har banen vore noko i bruk av turistar, til dømes for køyring med skjenesykkel (dresin).

Stasjonar og haldeplassar endre

Linjekart endre

Teiknforklaring
  Jærbanen
  525,56 km Egersund stasjon (1944) 11,1 moh.
    opphavleg trasé
    523,66 km Slettebø (1904)
    Slettebø (133 m)
   
  sidespor til kraftstasjon
  Kjelland (1933)
  Sleveland (1926)
  Rv42 Krossmoveien
  515,99 km Klungland (1904) 85,9 moh.
  Hedlandsåna (64 m)
  Klungeland (321 m)
  Løvold (114 m)
  Omdalsgrendi (1933)
  Dybingsgrendi (1926)
  Birkeland (90 m)
  511,29 km Helleland (1904)
  E39 Sørlandsvegen
  Dyreidtødna (65 m)
  Trodal (130 m)
  Kam (50 m)
  Åmodt (341 m)
  508,14 km Årrestad (1912)
  Fv14
  Kvernskar (53 m)
  Hæstad (130 m)
  Revsland (1929)
  498,15 km Ualand (1904)
  E39
  Skjerpe (1930)
  Rotten (192 m)
  Eidselva og E39 (33 m)
  491,09 km Heskestad (1904)
  Trolleskar (328 m)
  E39 (ca. 50 m)
  Likningstjørn (51 m)
  Monen (1942)
  Mona grustak (1939)
  Drange (1933)
  Fosseklampen (48 m)
  Bjødnetødna (433 m)
  Sprangfjell (121 m)
  Øikto (227 m)
  Vassenden II (101 m)
  Vassenden I (19 m)
  Drangsdal (2 163 m)
  Skjeggestad
  Skjeggestad (1930)
  Raase (1933)
  Moisåna (52 m)
  industrispor
  477,24 km Moi (1904) 58,4 moh.
  Lindland (1926)
  Hamre (190 m)
  Klubben (276 m)
  
   472,76 km Tronvik (1926)
   opphavleg linje, nå E39
   Tronås (3 178 m)
   Litlemoen (1944)
   Sira Rv467 Osenvegen (110 m)
   468,63 km Sira (1943) 72,7 moh.
   Sørlandsbanen til Kristiansand
   0,93 km Bakkekleivi (1943)
   Bakkekleivi (63 m)
   1,94 km Sirnesmoen (1944)
   industrispor
   Sira (ca. 150 m)
   opphavleg linje
  2,88 km Sirnes (1904)
  Skjeggestad (543 m)
  Midgaren (665 m)
  Ravnejuvet (1 174 m)
  6,61 km Regevik (1926)
  Eie II (28 m)
  Eie I (52 m)
  8,58 km Flikkeid (1904)
  Lavoll (793 m)
  9,63 km Lavoll (1935)
  Loia II (110 m)
  Loia I (317 m)
  Soland III (51 m)
  Soland II (105 m)
  11,43 km Solandsvegen (1933)
  Soland I (128 m)
  Straumland (185 m)
  12,20 km Straumlandsvegen (1951)
  Løgan
  Loga (131 m)
  Logaåsen
  Løgan (24 m)
  14,00 km Loga (1904)
  Ufer (379 m)
  Selurelva (71 m)
  15,09 km Selura (1926)
  Drangeid (1933)
  Kråketo (130 m)
  Austad (183 m)
  Trolldalen (455 m)
  17,14 km Flekkefjord stasjon (1904)

Bakgrunnsstoff endre