Fylkesveg 45

veg i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark
Fylkesveg 45
45
Ved Hallbjørnsekken mellom Holtebru i Telemark og Rotemo i Setesdal.
Ved Hallbjørnsekken mellom Holtebru i Telemark og Rotemo i Setesdal.
Strekning
GjesdalSirdal
ValleTokke
Fylkesveg 45
Informasjon
Lengd 142,6 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 45 Fylkesveg 45 Fylkesveg 45
Restriksjonar
Bomstasjonar 1
Nattestenging Hunnedalen
(vinterstid)
Sjå òg fylkesveg 45 (fleirtyding)

Fylkesveg 45 (Fv45) går mellom Ålgård i Gjesdal kommune og Svartevatn i Sirdal kommune, og i tillegg mellom Rotemo i Valle kommune og Ofte i Tokke kommune.

Ved Dalen i Tokke
Foto: Eirik Solheim

Strekninga mellom Svartevatn og Nomeland, Suleskarvegen, er fylkesveg med for dårleg standard til å verte kalla riksveg. Fjellvegen mellom Suleskar og Brokke i Setesdal er sommaropen frå slutten av mai til 1. november.

Lengd

endre

Riksveg 45 har ei samla lengd på 142,6 km (sett bort frå Suleskarvegen og felles trasé med riksveg 9). Distansen er fordelt på:

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg. Etter at forvaltingsreforma trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt

endre
Gjesdal kommune
Sirdal kommune

  • Fv975 frå Svartevatn til Suleskar
  • Fv987 frå Suleskar til fylkesgrensa ved Håhellervatnet
    •   Suleskar, bom for vinterstenging
Valle kommune
  • Fv337 frå fylkesgrensa ved Håhellervatnet til Nomeland
    •   Brokke, bom for vinterstenging

Tokke kommune

Bakgrunnsstoff

endre