Fylkesveg 45

veg i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark
Fylkesveg 45
45
Ved Hallbjørnsekken mellom Holtebru i Telemark og Rotemo i Setesdal.
Ved Hallbjørnsekken mellom Holtebru i Telemark og Rotemo i Setesdal.
Strekning
GjesdalSirdal
ValleTokke
Fylkesveg 45
Riksveier Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark.svg
Informasjon
Lengd 142,6 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 45 Fylkesveg 45 Fylkesveg 45
Restriksjonar
Bomstasjonar 1
Nattestenging Hunnedalen
(vinterstid)
Sjå òg fylkesveg 45 (fleirtyding)

Fylkesveg 45 (Fv45) går mellom Ålgård i Gjesdal kommune og Svartevatn i Sirdal kommune, og i tillegg mellom Rotemo i Valle kommune og Ofte i Tokke kommune.

Ved Dalen i Tokke
Foto: Eirik Solheim

Strekninga mellom Svartevatn og Nomeland, Suleskarvegen, er fylkesveg med for dårleg standard til å verte kalla riksveg. Fjellvegen mellom Suleskar og Brokke i Setesdal er sommaropen frå slutten av mai til 1. november.

LengdEndra

Riksveg 45 har ei samla lengd på 142,6 km (sett bort frå Suleskarvegen og felles trasé med riksveg 9). Distansen er fordelt på:

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg. Etter at forvaltingsreforma trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunktEndra

  Rogaland Endra

Gjesdal kommune

  Vest-Agder Endra

Sirdal kommune

  • Fv975 frå Svartevatn til Suleskar
  • Fv987 frå Suleskar til fylkesgrensa ved Håhellervatnet
    •   Suleskar, bom for vinterstenging

  Aust-Agder Endra

Valle kommune
  • Fv337 frå fylkesgrensa ved Håhellervatnet til Nomeland
    •   Brokke, bom for vinterstenging

  Telemark Endra

Tokke kommune

BakgrunnsstoffEndra