Gangaren Fossegrimen

Gangaren Fossegrimen, i 2/4-takt, er ein slått som for det meste finst i Telemark. Men det er og notert variantar i Nordhordland, Setesdal og Numedal, og slåtten er difor rekna til vandreslåttane. Variantgruppa er heller stor, og slåtten er tolleg gamal. Både Myllarguten og Håvard Gibøen har kjend til han. Dette, og varianten frå Hordaland, kunne peike mot at slåtten opphavleg skriv seg herfrå, og har vandra til Telemark med Knut Lurås. I dette høvet er det like truleg at slåtten er gamal i Telemark, og skriv seg frå Jon Kjos. Slåttevariantane ber oftast namnet Fossegrimen, men slåtten er og kjend under namnet Asgjerd. I Setesdal er slåtten kjend som Torstein på Bergi.

Variantgruppa endre

Variantgruppa har nummer 152 i Hardingfeleverket, og det er skrive opp 11 variantar av slåtten.