Hammerfest prosti

Hammerfest prosti er eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Hammerfest. Prostiet svarar til kommunane Gamvik, Hammerfest, Kvalsund, Lebesby, Måsøy, Nordkapp i geografisk utstrekking.

Hammerfest kyrkje
Foto: kirkenorge.no
Gamvik kyrkje
Lebesby kyrkje
Havøysund kyrkje
Foto: kirkenorge.no

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Hammerfest prosti

endre

Hammerfest kommune

endre

Lebesby kommune

endre

Nordkapp kommune

endre

Kvalsund kommune

endre

Måsøy kommune

endre

Gamvik kommune

endre

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre