Kommunal- og distriktsdepartementet

norsk departement

Kommunal- og distriktsdepartementet, tidlegare kommunal- og moderniseringsdepartementet, er eit norsk departement med ansvar for spørsmål som gjeld bustadpolitikk, regional- og distriktspolitikk, lokalforvalting og gjennomføring av val.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

TypeDepartement
VirkefeltNoreg
Skipa29. oktober 1948[1]
StatsrådSigbjørn Gjelsvik (Sp)
HovudkontorAkersgata 59, Oslo
Tilsette425 (2014)[2]
Nettsidehttps://www.regjeringen.no/no/dep/kdd
Inngangen til Kommunal- og distriktsdepartementet m.fl. i Oslo
Foto: Alejandro Decap

Departementet vart oppretta av regjeringa Solberg gjennom å fusjonere Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og planavdelinga i Miljøverndepartementet. Departementet har lokale i Regjeringskvartalet, R5 og Akersgata 59.

Historie Endra

Kommunal- og regionaldepartementet vart oppretta i Einar Gerhardsen si andre regjering 20. desember 1948 som Kommunal- og arbeidsdepartementet. Den første kommunalministeren var Ulrik Olsen. Frå 1990 til 1992 vart departementet kalla Kommunaldepartementet. Arbeidsavdelinga vart i 1997 overført til det som då vart Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Politisk leiing Endra

Statsråd og leiar for departementet er kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) per 12.april 2022.

Underliggjande etatar Endra

Sjå òg Endra

Kjelder Endra