Norske kommunalministrar

Wikimedia-listeartikkel
Norges kommunal- og regionalministre
Liv Signe NavarseteMagnhild Meltveit KleppaÅslaug HagaErna SolbergSylvia BrustadOdd Roger EnoksenRagnhild Queseth HaarstadKjell OpsethGunnar BergeKjell BorgenJohan J. JakobsenKjell BorgenWilliam EngsethLeif HaraldsethArne RettedalHarriet AndreassenInger Louise ValleArne NilsenLeif Jørgen AuneJohan SkipnesOdvar NordliHelge SeipJens HauglandBjarne LyngstadOskar SkoglyAndreas Zeier CappelenUlrik Olsen

Norske kommunalministrar er ei oversikt over statsrådar i Kommunal- og arbeidsdepartementet frå dette blei oppretta i 1948. Frå 1990 til 1992 blei departementet kalla Kommunaldepartementet. Arbeidsavdelinga blei i 1997 overført til det dåverande Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Departementet heiter no Kommunal- og regionaldepartementet.

Statsråd Parti Fra Til
Ulrik Olsen Arbeidarpartiet 1948 1958
Andreas Cappelen Arbeidarpartiet 1958 1963
Oskar Skogly Arbeidarpartiet 1963 1963
Bjarne Lyngstad Venstre 1963 1963
Jens Haugland Arbeidarpartiet 1963 1965
Helge Seip Venstre 1965 1970
Helge Rognlien Venstre 1970 1971
Odvar Nordli Arbeidarpartiet 1971 1972
Johan Skipnes Kristeleg Folkeparti 1972 1973
Leif Aune Arbeidarpartiet 1973 1978
Arne Nilsen Arbeidarpartiet 1978 1979
Inger Louise Valle Arbeidarpartiet 1979 1980
Harriet Andreassen Arbeidarpartiet 1980 1981
Arne Rettedal Høgre 1981 1986
Leif Haraldseth Arbeidarpartiet 1986 1987
William Engseth Arbeidarpartiet 1987 1988
Kjell Borgen Arbeidarpartiet 1988 1989
Johan J. Jakobsen Senterpartiet 1989 1990
Kjell Borgen Arbeidarpartiet 1990 1992
Gunnar Berge Arbeidarpartiet 1992 1996
Kjell Opseth Arbeidarpartiet 1996 1997
Ragnhild Queseth Haarstad Senterpartiet 1997 1999
Odd Roger Enoksen Senterpartiet 1999 2000
Sylvia Brustad Arbeidarpartiet 2000 2001
Erna Solberg Høgre 2001 2005
Åslaug Haga Senterpartiet 2005 2007
Magnhild Meltveit Kleppa Senterpartiet 2007 2009
Liv Signe Navarsete Senterpartiet 2009 2013
Jan Tore Sanner Høgre 2013 2018
Monica Mæland Høgre 2018 2020
Nikolai E. Astrup Høgre 2020