Regjeringa Solberg

Regjeringa Solberg var Noregs regjering frå 16. oktober 2013 til 14. oktober 2021 med statsminister Erna Solberg som regjeringssjef. Regjeringa tiltredde etter den borgarlege valsigeren ved stortingsvalet i 2013, og fekk eit fornya parlamentarisk fleirtal bak seg etter stortingsvalet 2017.

I byrjinga gjekk regjeringa ut frå Høgre (H) og Framstegspartiet (Frp). Ho vart også kalla Høgre–Frp–regjeringa og den «blåblå» regjeringa,[1] og baserte seg på ein samarbeidsavtale med Venstre (V) og Kristeleg Folkeparti (KrF).[2] Den 17. januar 2018 vart regjeringa utvida med Venstre og vart då kalla den «blågrøne» regjeringa.[3] Den 22. januar 2019 vart regjeringa utvida med Kristeleg Folkeparti.[4] Dimed vart Solberg-regjeringa den første borgarlege fleirtalsregjeringa sidan 1985.

24. januar 2020 gjekk Frp ut av regjeringa, og vart det første partiet i Noregs historie som har forlate ei sitjande regjering. Regjeringa heldt fram som mindretalsregjering og styrte på grunnlag av Granavolden-erklæringa, som var utarbeidd i 2019 av dei fire borgarlege partia.

Samansetnad

endre

I statsråd 16. oktober klokka 10 vart statsrådane i regjeringa Solberg utnemnde.[5] Fordeling av ansvarsområde vart gjort i statsråd 16. oktober klokka 12.[6] I tabellen er statsrådane ført opp med departementsnamn slik desse er etter endringane 24. januar 2020.

Namn Parti Frå Til Merknad
Statsminister Erna Solberg
(f. 1961)
H 16. oktober 2013 14. oktober 2021
Statsråd i Namn Parti Frå Til Merknad
Statsministerens kontor Vidar Helgesen
(f. 1968)
H 16. oktober 2013 16. desember 2015 Vart klima- og miljøminister
Utanriksminister Børge Brende
(f. 1965)
H 16. oktober 2013 20. oktober 2017 Avskil i nåde
Ine Marie Eriksen Søreide
(f. 1976)
H 20. oktober 2017 14. oktober 2021
Utanriksdepartementet
(EØS- og EU-minister, og nordisk samarbeidsminister)
Elisabeth Aspaker
(f. 1962)
H 16. desember 2015 20. desember 2016 Avskil i nåde
Frank Bakke-Jensen
(f. 1965)
H 20. desember 2016 20. oktober 2017 Vart forsvarsminister
Marit Berger Røsland
(f. 1978)
H 20. oktober 2017 17. januar 2018 Avskil i nåde
Utanriksdepartementet
(Utviklingsminister)
Nikolai Astrup
(f. 1978)
H 17. januar 2018 22. januar 2019 Vart digitaliseringsminister
Dag Inge Ulstein
(f. 1980)
KrF 22. januar 2019 14. oktober 2021
Finansdepartementet Siv Jensen
(f. 1969)
Frp 16. oktober 2013 24. januar 2020 Frp forlét regjeringa
Jan Tore Sanner
(f. 1965)
H 24. januar 2020 14. oktober 2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Robert Eriksson
(f. 1974)

Frp

16. oktober 2013

16. desember 2015

Avskil i nåde
Anniken Hauglie
(f. 1972)
H 16. desember 2015 24. januar 2020 Avskil i nåde
Torbjørn Røe Isaksen
(f. 1972)
H 24. januar 2020 14. oktober 2021
Barne- og familiedepartementet Solveig Horne
(f. 1969)

Frp

16. oktober 2013

17. januar 2018

Avskil i nåde
Linda Hofstad Helleland
(f. 1979)
H 17. januar 2018 22. januar 2019 Avskil i nåde
Kjell Ingolf Ropstad
(f. 1985)
KrF 22. januar 2019 20. september 2021 Trekte seg som statsråd
Olaug Bollestad
(f. 1961)
KrF 20. september 2021 14. oktober 2021
Forsvarsdepartementet Ine Marie Eriksen Søreide
(f. 1976)
H 16. oktober 2013 20. oktober 2017 Vart utanriksminister
Frank Bakke-Jensen
(f. 1965)
H 20. oktober 2017 14. oktober 2021
Helse- og omsorgsdepartementet
(Helseminister;
Helse- og omsorgsminister frå 24. januar 2020)
Bent Høie
(f. 1971)
H 16. oktober 2013 14. oktober 2021
Helse- og omsorgsdepartementet
(Eldre- og folkehelseminister)
Åse Michaelsen
(f. 1960)
Frp 17. januar 2018 3. mai 2019 Avskil i nåde[7]
Sylvi Listhaug
(f. 1977)
Frp 3. mai 2019 18. desember 2019 Vart olje- og energiminister
Terje Søviknes
(f. 1969)
Frp 18. desember 2019 24. januar 2020 Frp forlét regjeringa
Justis- og beredskapsdepartementet
(Eigen minister for innvandringssaker
16. desember 2015–17. januar 2018;[8]
Eigen minister for vernebuingssaker
22. januar 2019–24. januar 2020)
Anders Anundsen
(f. 1975)
Frp 16. oktober 2013 20. desember 2016 Avskil i nåde
Per-Willy Amundsen
(f. 1971)
Frp 20. desember 2016 17. januar 2018 Avskil i nåde
Sylvi Listhaug
(f. 1977)
Frp 17. januar 2018 20. mars 2018 Avskil i nåde[a]
Tor Mikkel Wara
(f. 1964)
Frp 4. april 2018[9][10][11][12] 15. mars 2019 Avskil i nåde[b]
Jøran Kallmyr
(f. 1978)
Frp 29. mars 2019[14] 24. januar 2020 Frp forlét regjeringa
Monica Mæland
(f. 1968)
H 24. januar 2020 14. oktober 2021
Innvandrings- og integreringsminister
(Ansvar for innvandringsområdet i Justis- og beredskapsdepartementet og ansvar for
integreringsområdet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)
Sylvi Listhaug
(f. 1977)
Frp 16. desember 2015 17. januar 2018 Vart justis-, beredskaps- og innvandringsminister
Justis- og beredskapsdepartementet
(Samfunnstryggingsminister)
Ingvil Smines Tybring-Gjedde
(f. 1965)
Frp 22. januar 2019 24. januar 2020 Frp forlét regjeringa
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Jan Tore Sanner
(f. 1965)
H 16. oktober 2013 17. januar 2018 Vart kunnskapsminister
Monica Mæland
(f. 1968)
H 17. januar 2018 24. januar 2020 Vart justisminister
Nikolai Astrup
(f. 1978)
H 24. januar 2020 14. oktober 2021
Kulturdepartementet
(Kultur- og likestillingsminister frå 19. januar 2019)

Thorhild Widvey
(f. 1956)

H

16. oktober 2013

16. desember 2015

Avskil i nåde
Linda Hofstad Helleland
(f. 1979)
H 16. desember 2015 17. januar 2018 Vart barne- og likestillingsminister
Trine Skei Grande
(f. 1969)
V 17. januar 2018 24. januar 2020 Vart kunnskaps- og integreringsminister
Abid Raja
(f. 1975)
V 24. januar 2020 14. oktober 2021
Kunnskapsdepartementet
(Kunnskapsminister;
Kunnskaps- og integreringsminister frå 17. januar 2018)

Torbjørn Røe Isaksen
(f. 1978)


H

16. oktober 2013

30. august 2017

Foreldrepermisjon
27. november 2017[15] 17. januar 2018 Vart nærings- og fiskeriminister
Jan Tore Sanner
(f. 1965)
H 17. januar 2018 24. januar 2020 Vart finansminister
Trine Skei Grande
(f. 1969)
V 24. januar 2020 13. mars 2020 Trekte seg som statsråd
Guri Melby
(f. 1981)
V 13. mars 2020 14. oktober 2021
Kunnskapsdepartementet
(Forskings- og høgare utdanningsminister)
Iselin Nybø
(f. 1981)
V 17. januar 2018 24. januar 2020 Vart næringsminister
Henrik Asheim
(f. 1983)
H 24. januar 2020 14. oktober 2021
Landbruks- og matdepartementet Sylvi Listhaug
(f. 1977)
Frp 16. oktober 2013 16. desember 2015 Vart minister i Justis- og beredskapsdepartementet
Jon Georg Dale
(f. 1984)
Frp 16. desember 2015 31. august 2018 Vart samferdselsminister
Bård Hoksrud
(f. 1973)
Frp 31. august 2018[16] 22. januar 2019 Avskil i nåde
Olaug Bollestad
(f. 1961)
KrF 22. januar 2019 14. oktober 2021
Klima- og miljødepartementet Tine Sundtoft
(f. 1967)

H

16. oktober 2013

16. desember 2015

Avskil i nåde
Vidar Helgesen
(f. 1968)
H 16. desember 2015 17. januar 2018 Avskil i nåde
Ola Elvestuen
(f. 1967)
V 17. januar 2018 24. januar 2020 Avskil i nåde
Sveinung Rotevatn
(f. 1987)
V 24. januar 2020 14. oktober 2021
Nærings- og fiskeridepartementet
(Næringsminister)
Monica Mæland
(f. 1968)
H 16. oktober 2013 17. januar 2018 Vart kommunal- og moderniseringsminister
Torbjørn Røe Isaksen
(f. 1978)
H 17. januar 2018 24. januar 2020 Vart arbeids- og sosialminister
Iselin Nybø
(f. 1981)
V 24. januar 2020 14. oktober 2021
Nærings- og fiskeridepartementet
(Fiskeriminister)

Elisabeth Aspaker
(f. 1962)

H

16. oktober 2013

16. desember 2015

Vart minister i Utanriksdepartementet
Per Sandberg
(f. 1960)
Frp 16. desember 2015 13. august 2018[17] Avskil i nåde
Harald Tom Nesvik
(f. 1966)
Frp 13. august 2018[17][18] 24. januar 2020 Frp forlét regjeringa
Geir Inge Sivertsen
(f. 1965)
H 24. januar 2020 2. mars 2020 Trekte seg som statsråd
Odd Emil Ingebrigtsen
(f. 1964)
H 2. mars 2020 14. oktober 2021
Olje- og energidepartementet Tord Lien
(f. 1975)
Frp 16. oktober 2013 20. desember 2016 Avskil i nåde
Terje Søviknes
(f. 1969)
Frp 20. desember 2016 31. august 2018 Avskil i nåde
Kjell-Børge Freiberg
(f. 1971)
Frp 31. august 2018 18. desember 2019 Avskil i nåde
Sylvi Listhaug
(f. 1977)
Frp 18. desember 2019 24. januar 2020 Frp forlét regjeringa
Tina Bru
(f. 1986)
H 24. januar 2020 14. oktober 2021
Samferdselsdepartementet Ketil Solvik-Olsen
(f. 1972)
Frp 16. oktober 2013 31. august 2018 Avskil i nåde
Jon Georg Dale
(f. 1984)
Frp 31. august 2018 24. januar 2020 Frp forlét regjeringa
Knut Arild Hareide
(f. 1972)
KrF 24. januar 2020 14. oktober 2021
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(Digitaliseringsminister;
Distrikts- og digitaliseringsminister frå 24. januar 2020)
Nikolai Astrup
(f. 1978)
H 22. januar 2019 24. januar 2020 Vart kommunalminister
Linda Hofstad Helleland
(f. 1977)
H 24. januar 2020 14. oktober 2021

Merknader

endre
 1. Etter at Sylvi Listhaug gjekk av som som Justis- og beredskapsminister den 20. mars 2018, vart Per Sandberg utnemnd til fungerande Justis- og beredskapsminister fram til 4. april 2018.
 2. Tor Mikkel Wara hadde permisjon som Justis- og beredskapsminister frå 15. mars 2019 fram til han gjekk av den 29. mars 2019. Jon Georg Dale var utnemnd til fungerande Justis- og beredskapsminister frå 15. mars til 29. mars 2019.[13]

Sjå òg

endre

Kjelder

endre
 1. Frank Ertesvåg, Sigrid Helene Svendsen, Synnøve Åsebø, Ingeborg Huse Amundsen, Nilas Johnsen og Lars Joakim Skarvøy (7. oktober 2013). «Vil ikke hete Solberg-regjeringen». VG. Henta 25. januar 2019. 
 2. Lars Glomnes, Marie Melgård og Karen Tjernshaugen (30. september 2013). «Høyre og Frp går i forhandlinger». Aftenposten. 
 3. Utvidelse av regjeringen – ikke ny regjering
 4. Ny utvidelse av regjeringen – ikke ny regjering
 5. Pressemelding fra Statsministerens kontor 16. oktober 2013; besøkt same dagen.
 6. Pressemelding fra Statsministerens kontor 16. oktober 2013; besøkt same dagen.
 7. Statsministerens kontor (3. mai 2019). «Endringar i regjeringa» (på norsk bokmål). Henta 4. mai 2019. 
 8. Endringer i regjeringen, regjeringen.no, 17. januar 2018
 9. Offisielt frå statsråd 4. april 2018, regjeringen.no
 10. Statsministeren varslar utnemning av ny justisminister, video, regjeringen.no
 11. Endringar i regjeringa, regjeringen.no, pressemelding Nr. 35/18
 12. Statsministeren varslar utnemning av ny justisminister, regjeringen.no, pressemelding Nr: 34/18, 4. april 2018
 13. Midlertidig overføring av ansvaret for justis- og innvandringssaker, (15. mars 2019). regjeringen.no'.
 14. Ruud, Solveig og Lars Inge Staveland. (29. mars 2019). Jøran Kallmyr blir ny justisminister. Aftenposten. Lese 11.4.2019.
 15. Statsministerens kontor: Røe Isaksen tilbake som kunnskapsminister; besøkt 24. november 2017.
 16. Statsministeren varslar endringar i regjeringa, regjeringen.no, pressemelding Nr: 77/18, 30. august 2018
 17. 17,0 17,1 Offisielt fra statsråd 13. august 2018, regjeringen.no, 13. august 2018
 18. Endringar i regjeringa, regjeringen.no. pressemelding nr. 70/18, 13. august 2018

Bakgrunnsstoff

endre