Kurt

mannsnamn

Kurt, Curt eller Kort er mannsnamn med tysk utspring; opphavleg ei lågtysk form av Konrad, «Han som gjev djerve råd». Kon (Kühn eller Kuon) tyder djerv, dristig eller uredd, medan Rad (Rat) tyder råd eller rådslag.

Medan Konrad er kjend i Noreg frå 1300-talet, har kortformane Kurt og Kort spreidd seg sidan 1400-talet. I dag vert ikkje Kort nytta. Bruken av gutenamnet Kurt kulminerte rundt 1960, og er ikkje eit vanleg dåpsnamn i dag.

NamnedagarEndra

Kurt har norsk namnedag den 26. november, medan namnet blir feira den 12. november i Sverige.

Kjende berarar av namnetEndra

Oppdikta namneberararEndra

BakgrunnsstoffEndra