Ole Vig-prisen er ein norsk kulturpris. Den blir delt ut i Stjørdal til minne om skole- og folkeopplysingsmannen og lyrikaren Ole Vig (18241857). Prisen består av eit diplom og ein sjekk på 10 000 kroner, delt ut av Ole Vig-fondet. Kriteria for valet er at kandidaten er «ein ungdom mellom 20 og 35 år som har gjort ein framifrå innsats i Ole Vigs ånd. Det gjeld ungdommar frå heile landet utan omsyn til politisk oppfatning. Ein Ole Vig-prisvinnar må ha gjort ein meir enn vanleg god innsats innanfor eitt eller fleire av desse områda: Folkeopplysningsarbeid, kunst eller kulturarbeid medrekna idrett.»

Ole Vig (18241857), skole- og folkeopplysingsmann og lyrikar

Prisvinnarar endre

 

Bakgrunnsstoff endre