Regjeringa Michelsen

Christian Michelsen si regjering var ei norsk regjering som sat i tida frå 11. mars 1905 til 23. oktober 1907. Regjeringa styrte landet mellom anna gjennom unionsoppløysinga i 1905.

Michelsen si regjering i 1905. Framme frå venstre: Olssøn, Arctander, Michelsen, Løvland, G. Knudsen, Vinje. Bak frå venstre: Bothner, Hagerup Bull, Lehmkuhl, Chr. Knudsen

Partia Venstre (V), Høire (H), Moderate Venstre (M.V) og Samlingspartiet (S) samarbeidde om å danna regjering.

Statsminister:

Utanriksminister og sjef for Utanriksdepartementet:

Statsråd og sjef for Kyrkjedepartementet

Statsråd og sjef for Justisdepartementet:

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet:

Statsråd og sjef for Finansdepartementet:

Statsråd og sjef for Handelsdepartementet:

Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet:

Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet:

Statsråd og sjef for Revisjonsdepartementet:

  • Gunnar Knudsen 11. mars 1905 - 7. juni 1905
  • Harald Bothner 7. juni 1905 - 27. novembet 1905
  • Christian H.K. Michelsen 27. november 1905 - 23. oktober 1907

Den norske Statsrådavdelinga i Stockholm Norsk statsminister i Stockholm:

  • Jørgen Gunnarsson Løvland 11. mars 1905 - 7. juni 1905

Statsråd I:

  • Harald Bothner 11. mars 1905 - 7. juni 1905

Statsråd II:

  • Edvard Hagerup Bull 11. mars 1905 - 7. juni 1905

Sjå òg endre

Litteratur endre

Bakgrunnsstoff endre