Fylkesveg 714

(Omdirigert frå Riksveg 714)
Fylkesveg 714
714
Strekning
Gjølme i Orkdal – Hellesvik i Frøya
Fylkesveg 714
Informasjon
Lengd 129,1 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 714
Sjå òg fylkesveg 714 (fleirtyding).

Fylkesveg 714 (Fv714) går mellom Gjølme i Orkdal kommune og Hellesvik i Frøya kommune. Vegen er 129,1 km lang.

Han tar av frå fylkesveg 710 i Gjølme og går i retning nord-vest til Hemnskjel, i hovudsak gjennom Snillfjord kommune. Frå der går han i tunnel (Hitratunnelen) under Trondheimsleia og over til Jøsnøya i Hitra kommune og vidare over heile øya Hitra i nord-vestleg retning til Kjerringvåg på Dolmøya. Her vender vegen austover over Dolmøya, før han igjen vender nordover gjennom han undersjøiske Frøyatunnelen under Frøyfjorden til Hammarvika i Frøya kommune der han følgjer kystlinja, først austover og deretter nordover til Hellesvik der han møter fylkesveg 716.

Strekninga mellom Fillvatnet og Mastad var tidlegare skilta som riksveg 726.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, men har no status som fylkesveg etter at forvaltingsreforma trod i kraft.

Kommunar og knutepunkt endre

  Trøndelag endre

Frøya kommune
Hitra kommune
 
Snillfjord kommune
Orkdal kommune
 

Bakgrunnsstoff endre