Om du leitar etter ein artikkel om norrøne skriftteikn lyt du vitje runeskrift.

Rune er eit mannsnamn med nordisk utsprang. Både Rune og den kvinnelege forma Runa er kortformar av eldre namn som byrja med Run-, t.d. Rúnolfr. Run tyder løyndom.

Namnet er kjend som førenamn tilbake til 1390 og truleg i forledd til fleire gardsnamn. Bruken av namnet fekk ein opptur på 1900-talet, og kulminerte rundt 1960. Namnet er framleis vanleg i bruk.

Kjende berarar av namnet endre

Bakgrunnsstoff endre