Samisk språkforvaltingsområde

Samisk språkforvaltingsområde, eller forvaltingsområdet for samisk språk er eit område der norsk og samisk er likestilte språk, slik at kommunale og statlege organ i kommunane pliktar å leggje til rette for bruk av samisk språk. Dei som brukar samisk språk når dei kontaktar eit offentleg organ innanfor forvaltingsområdet, har i mange tilfelle krav på å få svar på samisk. Den norske kyrkja skal innanfor forvaltingsområdet yte individuelle kyrkjelege tenester på samisk. Kongen fastset kva for norske kommunar som skal inngå i det samiske språkforvaltingsområdet.[1]

Tretten kommunar er med i det samiske språkforvaltingsområdet:[2] Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana, Kåfjord, Lavangen, Tjeldsund,[3] Hattfjelldal,[4] Hamarøy, Røyrvik,[5] Røros[6] og Snåsa kommunar.

I tillegg har Bodø kommune vedtatt i bystyret 9.12.2021 å søka innlemming i forvaltingsområdet.[7]

Kjelder

endre
  1. «Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)». Lovdata (på norsk bokmål). 1. januar 2022. Henta 14. mai 2022. 
  2. «Forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk». Lovdata (på norsk bokmål). 1. juli 2020. Henta 14. mai 2022. 
  3. «Tjeldsund innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk». Kommunal- og moderniseringsdepartementet (på norsk bokmål). 12. mai 2020. Henta 14. mai 2022. 
  4. «Hattfjelldal inn i forvaltningsområdet for samisk språk». Kommunal- og moderniseringsdepartementet (på norsk bokmål). 5. mai 2017. Henta 14. mai 2022. 
  5. «Forskrift om endring i forskrift (...) om forvaltningsområdet for samisk språk». Lovdata (på norsk bokmål). 12. oktober 2012. Henta 14. mai 2022. 
  6. «Røros inn i forvaltningsområdet for samisk språk». Kommunal- og moderniseringsdepartementet (på norsk bokmål). 15. mai 2018. Henta 14. mai 2022. 
  7. Nergård, Naima Khan (9. desember 2021). «Første by i Norge likestiller samisk og norsk». NRK (på norsk bokmål). Henta 30. mars 2022.