Spinellgruppa er ei i gruppe kubiske oksidmineral med generell formel AB2O4, der A kan vere til dømes magnesium, toverdig jarn, mangan, sink, kopar, nikkel eller titan, og B kan vere aluminium, treverdig jarn (evt toverdig), krom og meir.

I tillegg til minerala nemnde nedanfor, finst såkalla tiospinellar med same struktur, men der oksygenet er erstatta av svovel (til dømes linneitt, carrollitt, siegenitt, polydymitt, violaritt, daubréelitt).

Spinellgruppa endre

Kjelder endre

  1. M E Back, J A Mandarino 2008, Fleischer's glossary of mineral species, The mineralogical record inc.