Krom

grunnstoff med kjemisk symbol Cr og atomnummer 24
24 VanadiumKromMangan


Cr

Mo
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Krom, Cr, 24
Kjemisk serie Transisjonsmetall
Gruppe, periode, blokk 6, 4, d
Tettleik, hardleik 7140 kg/m3, 8,5 (ikkje SI)
Utsjånad Sølvaktig
Krom
Atomeigenskapar
Atommasse 51,9961 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 140 (166) pm
Kovalent radius 127 pm
Ioneradius 62 pm (ladning: +3)
van der Waals radius (?) pm
Elektronkonfigurasjon [Ar]
Elektron per energinivå 2, 8, 13, 1
Oksidasjonstrinn (oksid) +2, +3, +6 (sterk syre)
Krystallstruktur Kubisk romsentrert
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 2130 K (1857°C)
Kokepunkt 2945 K (2672°C)
Molart volum 7,23 cm3/mol
Fordampingsvarme 344,3 kJ/mol
Smeltevarme 16,9 kJ/mol
Damptrykk 990 Pa ved 2130 K
Ljodfart 5940 m/s ved 20 °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 1,66 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 450 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 7,74 MS/m
Termisk konduktivitet 116 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 659 kJ/mol
1598 kJ/mol
2993 kJ/mol
4740 kJ/mol
6690 kJ/mol
8744 kJ/mol
15550 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
50Cr (kunstig) >1,8·1017 år ε (?) 50Ti
51Cr (kunstig) 27,7025 d ε 0,753 51V
52Cr 83,789% (stabilt)
53Cr 9,501% (stabilt)
54Cr 2,365% (stabilt)
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Krom er eit metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Cr og atomnummer 24. Det er eit transisjonsmetall.

Viktige sambindingar endre

Bruk av krom endre

Krom vert brukt i legeringar.

Ein del kromsalt vert brukt til å gje glas farge.

Biologisk rolle endre

Krom er eit spormineral.

Sjå også endre

Bakgrunnsstoff endre