Tannkvalar

parvorden av pattedyr
Tannkvalar


Amazonasdelfin
Amazonasdelfin

Systematikk
Rike: Animalia
Rekkje: Chordata
Klasse: Mammalia
Orden: Cetacea
Underorden: Odontoceti
Vitskapleg namn
Odontoceti

Tannkvalar (Odontoceti) er ein underorden av kvalar. Det er denne gruppa som har med flest artar og syner størst genetisk variasjon mellom kvalane, òg med omsyn til den fysiske storleiken på dyra. Dei skil seg frå bardekvalane ved å ha ordinære tenner av dentin, sjølv om desse ikkje er funksjonelle hjå alle artane. Tannkvalane har blåsehòl med berre ei pusteopning. Alle tannkvalar har dessutan ei avansert form for ekkolokalisering som dei brukar til å orientere seg med. Artane i denne gruppa lever både i havet og i ferskvatn, i større elvesystem.

ArtarEndra

KjelderEndra

  1. Reeves, R.R., Smith, B.D., Crespo, E.A. and di Sciara, G.N. (compilers) 2003. Dolphins, Whales and Porpoises: 2002-2010 Conservation Action Plan for the World's Cetaceans. IUCN/SSC Cetacean Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
  2. Rice, Dale W. 1998. Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution. Special Publications of the Society for Marine Mammals, no. 4. The Society for Marine Mammalogy. Lawrence, Kansas, USA. ix + 231. ISBN 1-891276-03-4
  3. Tursiops aduncus (Indian Ocean Bottlenose Dolphin, Red Sea Bottlenose Dolphin). Zipcode Zoo