Visepresident i USA

Visepresident er det nest høgaste embetet ein kan ha i USA, etter presidentembetet. Ein visepresident blir valt parallelt med presidenten, og tek over stillinga dersom presidenten skulle døy, gå av eller bli avsett innanfor presidentperioden. Visepresidenten opptrer òg som president for det amerikanske senatet.

Visepresidenten i USA er Kamala Harris (2021).

Liste over visepresidentar i USAEndra

# Namn Bilete Parti Innsett Forlet stillinga President
1. John Adams   Føderalist 21. april 1789 4. mars 1797[1] Washington
2. Thomas Jefferson   Demokrat-
republikanar
4. mars 1797 4. mars 1801[1] Adams
3. Aaron Burr   Demokrat-
republikanar
4. mars 1801 4. mars 1805 Jefferson
4. George Clinton   Demokrat-
republikanar
4. mars 1805 20. april 1812[2] Jefferson/Madison
Ingen visepresident 20. april 1812 4. mars 1813 Madison
5. Elbridge Gerry   Demokrat-
republikanar
4. mars 1813 23. november 1814[2] Madison
Ingen visepresident 23. november 1814 4. mars 1817 Madison
6. Daniel Tompkins   Demokrat-
republikanar
4. mars 1817 4. mars 1825 Monroe
7. John Calhoun   Demokrat-
republikanar

og demokrat
4. mars 1825 28. desember 1832[3] Adams/Jackson
Ingen visepresident 28. desember 1832 4. mars 1833 Jackson
8. Martin Van Buren   Demokrat 4. mars 1833 4. mars 1837[1] Jackson
9. Richard Mentor Johnson   Demokrat 4. mars 1837 4. mars 1841 Van Buren
10. John Tyler   Whig[4] 4. mars 1841 4. april 1841[5] Harrison
Ingen visepresident 4. april 1841 4. mars 1845 Tyler
11. George M. Dallas   Demokrat 4. mars 1845 4. mars 1849 Polk
12. Millard Fillmore   Whig 5. mars 1849 9. juli 1850[5] Taylor
Ingen visepresident 9. juli 1850 4. mars 1853 Fillmore
13. William R. King   Demokrat 4. mars 1853 18. april 1853[2] Pierce
Ingen visepresident 18. april 1853 4. mars 1857 Pierce
14. John C. Breckinridge   Demokrat 4. mars 1857 4. mars 1861 Buchanan
15. Hannibal Hamlin   Republikanar 4. mars 1861 4. mars 1865 Lincoln
16. Andrew Johnson   Demokrat 4. mars 1865 15. april 1865[5] Lincoln
Ingen visepresident 15. april 1865 4. mars 1869 Johnson
17. Schuyler Colfax   Republikanar 4. mars 1869 4. mars 1873 Grant
18. Henry Wilson   Republikanar 4. mars 1873 22. november 1875[2] Grant
Ingen visepresident 22. november 1875 4. mars 1877 Grant
19. William Wheeler   Republikanar 4. mars 1877 4. mars 1881 Hayes
20. Chester A. Arthur   Republikanar 4. mars 1881 19. september 1881[5] Garfield
Ingen visepresident 19. september 1881 4. mars 1885 Arthur
21. Thomas Hendricks   Demokrat 4. mars 1885 25. november 1885[2] Cleveland
Ingen visepresident 25. november 1885 4. mars 1889 Cleveland
22. Levi Morton   Republikanar 4. mars 1889 4. mars 1893 Harrison
23. Adlai E. Stevenson   Demokrat 4. mars 1893 4. mars 1897 Cleveland
24. Garret Hobart   Republikanar 4. mars 1897 21. november 1899[2] McKinley
Ingen visepresident 21. november 1899 4. mars 1901 McKinley
25. Theodore Roosevelt   Republikanar 4. mars 1901 14. september 1901[5][1] McKinley
Ingen visepresident 14. september 1901 4. mars 1905 Roosevelt
26. Charles W. Fairbanks   Republikanar 4. mars 1905 4. mars 1909 Roosevelt
27. James S. Sherman   Republikanar 4. mars 1909 30. oktober 1912[2] Taft
Ingen visepresident 30. oktober 1912 4. mars 1913 Taft
28. Thomas R. Marshall   Demokrat 4. mars 1913 4. mars 1921 Wilson
29. Calvin Coolidge   Republikanar 4. mars 1921 2. august 1923[5] Harding
Ingen visepresident 2. august 1923 4. mars 1925 Coolidge
30. Charles Dawes   Republikanar 4. mars 1925 4. mars 1929 Coolidge
31. Charles Curtis   Republikanar 4. mars 1929 4. mars 1933 Hoover
32. John N. Garner   Demokrat 4. mars 1933 20. januar 1941 Roosevelt
33. Henry Wallace   Demokrat 20. januar 1941 20. januar 1945 Roosevelt
34. Harry S. Truman   Demokrat 20. januar 1945 12. april 1945[5] Roosevelt
Ingen visepresident 12. april 1945 20. januar 1949 Truman
35. Alben Barkley   Demokrat 20. januar 1949 20. januar 1953 Truman
36. Richard Nixon   Republikanar 20. januar 1953 20. januar 1961[6] Eisenhower
37. Lyndon B. Johnson   Demokrat 20. januar 1961 22. november 1963[5] Kennedy
Ingen visepresident 22. november 1963 20. januar 1965 Johnson
38. Hubert H. Humphrey   Demokrat 20. januar 1965 20. januar 1969 Johnson
39. Spiro Agnew   Republikanar 20. januar 1969 10. oktober 1973[3] Nixon
Ingen visepresident 10. oktober 1973 6. desember 1973 Nixon
40. Gerald Ford   Republikanar 6. desember 1973 9. august 1974[1] Nixon
Ingen visepresident 9. august 1974 19. desember 1974 Ford
41. Nelson Rockefeller   Republikanar 19. desember 1974 20. januar 1977 Ford
42. Walter Mondale   Demokrat 20. januar 1977 20. januar 1981 Carter
43. George H.W. Bush   Republikanar 20. januar 1981 20. januar 1989[1] Reagan
44. Dan Quayle   Republikanar 20. januar 1989 20. januar 1993 G.H.W. Bush
45. Al Gore   Demokrat 20. januar 1993 20. januar 2001 Clinton
46. Dick Cheney   Republikanar 20. januar 2001 20. januar 2009 G.W. Bush
47. Joe Biden   Demokrat 20. januar 2009 20. januar 2017 Obama
48. Mike Pence   Republikanar 20. januar 2017 20. januar 2021 Trump
49. Kamala Harris   Demokrat 20. januar 2021 Biden

KjelderEndra

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Blei president etter visepresidentperioden
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Døydde i embedet
  3. 3,0 3,1 Trakk seg fra stillingen
  4. Demokrat på Whig-valgseddel
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 Overtok som president da presidenten døde
  6. Ble valgt til president i 1968