Vitskapsåret 1902 er ei oversikt over hendingar, prisvinnarar, fødde og døde personar tilknytte vitskap i 1902.

< 1902 >

Vitskapsår
1900 | 1901 | 1902 | 1903 |1904
Kategoriar

Hendingar Endra

Fysikk Endra

Kjemi Endra

Luftfart Endra

  • Det vart rapportert at Lyman Gilmore som første menneske hadde floge ved hjelp av ei kraftkjelde (eit dampmaskinsdrive glidefly).

Meteorologi Endra

Prisvinnarar Endra

Fødde Endra

Døde Endra