Tema:Samiske språk

VELKOMMEN TIL TEMASIDA OM SAMISKE SPRÅK


endre  

Innleiing


{{{2}}}

Dei samiske språka er ei gruppe finsk-ugriske språk (i den uralske språkfamilien) som blir tala av samar i nordlege område i Noreg, Sverige, Finland og Russland (på Kola-halvøya). Dei mest ulike av dei samiske språka er heilt uforståelege seg imellom, men tilgrensande dialektar er alltid forståelege. Difor er det vanleg å seie at dei samiske språka dannar eit dialekt-kontinuum. Det største samiske språket er nordsamisk. Dei næraste slektningane til dei samiske språka er dei austersjøfinske.


endre  

Utvald artikkel


Samisk språkforsking, eller studiet av samisk, har ein lang tradisjon i Noreg. Frå Knud Leem sin grammatikk og ordbøker midt på 1700-talet var samisk betre utforska enn norsk i over ein hundreårsperiode. Vi kan dele samisk språkforsking i Noreg i tre periodar, 1700- og 1800-talet (Leem til Friis), perioden frå Qvigstad til Bergsland, og perioden til forskarane utdanna i etterkrigstida.endre  

Utvald biografi...


Knut Bergsland (19141998) var ein norsk språkforskar og var professor i fennougristikk ved Universitetet i Oslo 19471980 (??). Han debuterte som språkforskar med den historisk orienterte artikkelen, L'alternance consonantique date-t-elle du lapon commun? i 1945.endre  

Visste du at...
endre  

Hovudtema på Nynorsk Wikipedia