300-talet fvt.

hundreår
(Omdirigert frå -300)

< 300-talet f.Kr. > markerte eit høgdepunkt for klassisk gresk sivilisasjon, både i utstrekking og kultur. Medan ei rekkje sjølvstendige greske koloniar hadde spreidd seg i dei austre middelhavslanda, utførte Aleksander den store store erobringar som spreidde gresk kultur langt austover. Etter Aleksander blei riket delt mellom generalane hans, som grunnla kongerike utan det demokratiet ein hadde funne i mange tidlegare greske statar. Denne tida blir kalla hellenismen.

Aleksander den store erobra store delar av Europa og Asia på 300-talet f.Kr.

I Kina var heile hundreåret prega av dei krigande statane, der sju ulike statar kriga med kvarandre.

Det makedonske riket under Aleksander den store i 323 f.Kr.

Viktige hendingar

endre
 
Brodert silke frå ei kinesisk grav frå Zhou-dynastiet laga på 300-talet f.Kr.

Kultur

endre
 
Gravtavle frå Attika, om lag 380 f.Kr.

Viktige personar

endre

Fødde

endre

Døde

endre
<   300-talet fvt.  >