Charlotte

kvinnenamn
For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Charlotte i Nord-Carolina.

Charlotte er eit kvinnenamn avleia av Charlot, ei fransk diminutivsform av Charles, som likt namnet Karl tyder «fri mann». Charlotte finst òg i variantar som Carlotta og med kortformer som Carly og Lotte.

Måleri av Charlotte Corday, kjend for å ha drepe Marat under den franske revolusjonen.

Det er rundt 5 500 som heiter Charlotte i Noreg (SSB 2006). Namnet var særleg populært i Noreg rundt 1990, då det blei brukt for 1,0 % av nyfødde jenter.

Charlotte har namnedag 27. april.

Kjende namneberarar endre

 
Keisarinne Charlotte av Mexico måla av Franz Xaver Winterhalter.

Kongelege endre

For meir om dette emnet, sjå dronning Charlotte.

Andre endre

I stadnamn endre

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre