Gro Harlem Brundtland si andre regjering vart utnemnd den 9. mai 1986 og sat til 16. oktober 1989.

Regjeringa var ei regjering med statsrådar berre frå Arbeidarpartiet.


Statsminister

Utanriksminister

Statsråd i: Utanriksdepartementet Sjef for handels- og skipsfartssaker

Handels- og skipsfartsdepartementet

Finansdepartementet

Industridepartementet

Næringsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fiskeridepartementet

Sosialdepartementet

Samferdsledepartementet

Kommunal- og Arbeidsdepartementet

Olje- og Energidepartementet

Justis- og politidepartementet

Forbrukar- og administrasjonsdepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Kyrkje- og Undervisingsdepartementet

Departementet for utviklingshjelp


Sjå også endre

Kjelder endre

Gro Harlem Brundtland si andre regjering hos Regjeringen.no, vitja 15. januar 2010