Hovudredningssentralane

Hovudredningssentralane (HRS) er eit norsk forvaltingsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet med overordna operativt ansvar ved søk- og redningsaksjonar i Noreg.[1]

Hovudredningssentralane
HRS

TypeEtat
VirkefeltNoreg
Skipa1970
Org.nummer971390425
HovudkontorBodø
UndergrupperJustis- og politidepartementet
EigarJustis- og beredskapsdepartementet
MisjonRedningsteneste
Tilsette43 (2013)
Nettsidehovedredningssentralen.no
Hovudredningssentralen i Nord-Noreg
Hovudredningssentralen i Sør-Noreg
Foto: Stian B. Tveit

Hovudredningssentralane leier og koordinerer alle typar redningsaksjonar (land-, sjø- og luftredningstjeneste) i Noreg. Dette skjer anten direkte frå ein av dei to Hovudredningssentralane i Nord-Noreg og Sør-Noreg, eller gjennom oppdrag til underlagde lokale redningssentralar (LRS). Hovudredningssentralane har òg eit særskilt pådriveransvar for å halda ved like og vidareutvikla samvirket innan redningstjenesten mellom hendingane.[2]

Hovudredningssentralane endre

HRS Sør-Noreg er plassert i nærleiken av Stavanger lufthamn, Sola. Ansvarsområdet til sentralen går frå Skagerrak og opp til 65 gradar nord. I sør grensar HRS S-N sit ansvarsområde mot Sverige og Danmark, og i vest mot Storbritannia. Sentralen har òg det overordna ansvaret for all redningstjeneste på land frå og med Nord-Trøndelag og sørover.[3]

HRS Nord-Noreg ligg i Bodø. Sentralen sit geografiske ansvarsområde går frå 65 gradar nord og opp til Nordpolen. I vest går grensa ved 0-meridianen og i aust frå grensa Noreg-Russland og eit stykke nord nord-øst til den treffaren 35 gradar austleg lengd. Derfrå følgjer grensa 35 graden nord til Nordpolen. HRS N-N har òg det overordna ansvaret for all redningstjeneste på land frå og med Nordland fylke og nordover, inkludert Svalbard.

Hovudredningssentralane er samlokalisert med Telenor Kystradio, som er bindeleddet mellom fartøy i naud og operatørane hos HRS.[4]

Organisasjon endre

Kvar av dei to hovudredningssentralane består av ei redningsleiing, samansett av dei sentrale samvirkepartnarane og med politimeistrane med ansvar for Bodø og Sola som leiarar. Dei statlege sentrale samvirkepartnarane i redningsleiinga skal bestå av representantar for Forsvaret, Luftfartstilsynet, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap. Følgjande vert tilbode å delta i redningsleiinga på nærare sett fast måte ved Justis- og beredskapsdepartementet: Representantar for Avinor, Telenor Kystradio, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum og Redningsselskapet.[5]

Ved hovudredningssentralane er det tilsette i administrative og operative stillingar. Ein avdelingsdirektør står for den daglege drifta til hovudredningssentralen etter fullmakt frå politimeisteren. Når redningsleiinga ikkje er innkalla, lide og vert koordinert redningsaksjonar normalt av redningsledere, etter fullmakt frå politimeisteren.[6]

Referansar endre

  1. politidepartementet, Justis- og (15. november 2006). «Hovedredningssentralen / Hovudredningssentralen». Regjeringen.no (på norsk). Henta 3. januar 2018. 
  2. «Instruks for redningstjenesten - Lovdata». lovdata.no (på norsk). Henta 18. september 2017. 
  3. «Om Hovedredningssentralen - Hovedredningssentralen». Hovedredningssentralen (på norsk bokmål). Henta 3. januar 2018. 
  4. «Telenor Kystradio» (på norsk). Arkivert frå originalen 2. januar 2018. Henta 2. januar 2018. 
  5. «Organisasjonsplan for redningstjenesten - Kapittel 2 Hovedredningssentralene - Lovdata». lovdata.no (på norsk). Henta 3. januar 2018. 
  6. «Organisasjon - Hovedredningssentralen». Hovedredningssentralen (på norsk bokmål). Henta 3. januar 2018.