Kvamshallingen er ein gangar i 2/4-takt, som er nytta i Hordaland og Telemark. Namnet skriv seg frå spelemannen Jon Kvammen eller Jon Kjos. Slåtten er og kjend som Gamle-Eirik.

Namnet Kvamshallingen er mest nytta aust i Telemark, mellom anna av Knut Dale. Gamle-Eirik er nytta lenger vest. På Voss spela Ola Mosafinn ei form etter Isak Rokne. Slåtten er då å rekne attende til 1700-talet både i Hordaland og Telemark, sidan både Jon Kjos og Nils Rekve tykkjest ha kjend han. I Hardanger var namnet Holsteinslåtten nytta.

Variantar endre

Slåttekrinsen har nr 148 i hardingfeleverket, og tel fem trykte variantar.