Jærbu

anten ein som bur på Jæren, eller som kjem derifrå

Ein jærbu er anten ein som bur på Jæren, eller som kjem derifrå. Ein jærbu snakkar gjerne jærsk.

Kjende jærbuar endre