Ein jærbu er anten ein som bur på Jæren, eller som kjem derifrå. Ein jærbu snakkar gjerne jærsk.

Kjende jærbuarEndra