Kommunar på Kypros

Ein kommune (gresk δήμος, dímos, tyrkisk belediye) er ei administrativ inndeling av Republikken Kypros. Kypros har seks distrikt, som er delte inn i kommunar (mest i urbane område) og lokalstyrte busetnader (mest i landlege område).[1]

Busetnader med meir enn 5000 innbyggjarar eller som har ressursar til å fungere som ein kommune, kan etter folkerøysting få status som kommune. Etter at det i 2011 på denne måten vart oppretta seks nye kommunar,[2] er det no 39 kommunar på Kypros.[3][4]

Etter den tyrkiske invasjonen i 1974 har den nordlege delen av øya vore utanfor kontroll frå styresmaktene, frå 1983 administrert av Den tyrkiske republikken Nord-Kypros. Det gjeld i alt ni kommunar, som har ein kommuneadministrasjon i eksil.[5]

LevkosíaEndra

KerýniaEndra

AmmókhostosEndra

LárnakaEndra

LemesósEndra

PáfosEndra

ReferansarEndra