Ein monolitt er ein geologisk formasjon som eit fjell, som består av ein enkel massiv stein eller klippe, eller eit monument eller ein stein plassert som eit monument. Erosjon er den vanlegaste årsaka til den geologiske formasjonen, som ofte består av særs hard eller solid metamorf eller sedimentær bergart.

Ordet kjem frå det gresk ordet μονόλιϑος (monolithos), som igjen kjem av μόνος («ein» eller «enkel») og λίϑος («stein»).

Mount Augustus vert ofte hevda å vere den største monolitten på jorda.

Geologiske monolittar

endre

Dei tre største på jorda er:

  1. Mount Augustus, i Vest-Australia - 860 m
  2. La Peña de Bernal, i Mexico
  3. Stone Mountain, i Stone Mountain Park, Stone Mountain, ein forstad til Atlanta i Georgia i USA

Av andre finn ein:

Europa

endre

Nord-Amerika

endre

Afrika

endre

Australia

endre

Sør-Amerika

endre

Antarktis

endre

Mange av desse har segner knytt til seg.

Monumentmonolittar

endre

Ein struktur som er hogd ut av stein.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre