Monolitt

Ein monolitt er ein geologisk formasjon som eit fjell, som består av ein enkel massiv stein eller klippe, eller eit monument eller ein stein plassert som eit monument. Erosjon er den vanlegaste årsaka til den geologiske formasjonen, som ofte består av særs hard eller solid metamorf eller sedimentær bergart.

Ordet kjem frå det gresk ordet μονόλιϑος (monolithos), som igjen kjem av μόνος («ein» eller «enkel») og λίϑος («stein»).

Mount Augustus vert ofte hevda å vere den største monolitten på jorda.

Geologiske monolittarEndra

Dei tre største på jorda er:

  1. Mount Augustus, i Vest-Australia - 860 m
  2. La Peña de Bernal, i Mexico
  3. Stone Mountain, i Stone Mountain Park, Stone Mountain, ein forstad til Atlanta i Georgia i USA

Av andre finn ein:

EuropaEndra

Nord-AmerikaEndra

AfrikaEndra

AsiaEndra

AustraliaEndra

Sør-AmerikaEndra

AntarktisEndra

Mange av desse har segner knytt til seg.

MonumentmonolittarEndra

Ein struktur som er hogd ut av stein.

Sjå ògEndra

KjelderEndra