Presidentens fridomsmedalje

Presidentens fridomsmedalje, eng. Presidential Medal of Freedom, er den eine av USAs to høgaste sivile utmerkingar. Den blir tildelt personar som har ytt eit «særskild meritterande bidrag til den nasjonale tryggleiken eller nasjonale interesser for USA, for verdsfreden eller kulturelle eller andre betydningsfulle offentlege eller private strevnader».[treng kjelde]

Presidentens frihetsmedalje

Medaljen vart oppretta av president John F. Kennedy i 1963. Den bygger på Fridomsmedaljen, etablert av Harry S. Truman i 1945 for å heidre innsats under andre verdskrigen og for tryggleiksinteressene til USA. President Kennedy utvida med Presidentens fridomsmedalje verkeområdet til utmerkinga til også å gjelde innsats for samfunn, vitskap og kultur. Presidentens fridomsmedalje fekk òg ei anna inndeling enn det Fridomsmedaljen hadde og medaljen fekk heilt ny utforming.

Prisvinnarar (utval)

endre


Kjelder

endre

.