Preston (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Preston er eit engelsk person- og stadnamn. Det er avleidd av gammalengelsk prēost, 'prest' og tūn, 'gard'. Det kan vise til:

Stader Endra

I Storbritannia Endra

I England

I Skottland

I USA Endra

I Australia Endra

I Canada Endra

Personar Endra

Preston som etternamn Endra

Preston som førenamn Endra

Anna Endra

Kjelder Endra

  • A.D. Mills, Dictionary of English Place Names, Oxford University Press 1998.

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.