Preston (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Preston er eit engelsk person- og stadnamn. Det er avleidd av gammalengelsk prēost, 'prest' og tūn, 'gard'. Det kan vise til:

Stader

endre

I England

I Skottland

Personar

endre

Preston som etternamn

endre

Preston som førenamn

endre

Kjelder

endre
  • A.D. Mills, Dictionary of English Place Names, Oxford University Press 1998.

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.