Regjeringa Brundtland II

Gro Harlem Brundtland si andre regjering vart utnemnd den 9. mai 1986 og sat til 16. oktober 1989.

Regjeringa var ei regjering med statsrådar berre frå Arbeidarpartiet.


Statsminister

Utanriksminister

Statsråd i: Utanriksdepartementet Sjef for handels- og skipsfartssaker

Handels- og skipsfartsdepartementet

Finansdepartementet

Industridepartementet

Næringsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fiskeridepartementet

Sosialdepartementet

Samferdsledepartementet

Kommunal- og Arbeidsdepartementet

Olje- og Energidepartementet

Justis- og politidepartementet

Forbrukar- og administrasjonsdepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Kyrkje- og Undervisingsdepartementet

Departementet for utviklingshjelp


Sjå også

endre

Kjelder

endre

Gro Harlem Brundtland si andre regjering hos Regjeringen.no, vitja 15. januar 2010